ekokonsulterna

Integritetspolicy

Välkommen till Ekokonsulterna.se. Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa igenom policyn noggrant för att förstå våra rutiner och åtaganden när det gäller dina personuppgifter.

 1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du interagerar med vår webbplats, genom att använda våra tjänster, eller på annat sätt kommunicera med oss. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera men är inte begränsade till:

 • Kontaktinformation (namn, e-postadress, telefonnummer).
 • Företagsinformation (företagsnamn, organisationsnummer).
 • Användardata (inklusive IP-adress, webbläsartyp, geografisk plats och annan teknisk information).
 • Information som du ger oss i samband med att du ansöker om eller använder våra tjänster.
 1. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla och administrera våra tjänster.
 • Kommunicera med dig angående våra tjänster, erbjudanden och uppdateringar.
 • Hantera och svara på förfrågningar, frågor och kommentarer från dig.
 • Förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och anpassa innehållet efter dina preferenser.
 • Uppfylla lagliga skyldigheter och för att försvara våra rättigheter och intressen.
 1. Lagring och delning av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter på säkra sätt och delar dem endast med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om det krävs enligt lag. Vi kommer aldrig att sälja eller överföra dina personuppgifter till obehöriga tredje parter.

 1. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förändring. Vi strävar efter att säkerställa att endast auktoriserad personal har tillgång till dina personuppgifter.

 1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har andra frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på [info@ekokonsulterna.se].

 1. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och din fortsatta användning av våra tjänster efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till de reviderade villkoren.