ekokonsulterna

Outsourca lön

Optimera företagets effektivitet genom att outsourca lönen

Outsourca lön till oss och upplev en smidig och professionell lönehantering för ditt företag. Hos oss är din trygghet och företagets ekonomi i fokus. Dessutom har vi omfattande kunskap och erfarenhet från olika kollektivavtal. Därför kan vi sköta löner för företag i olika storlekar, inklusive mindre bolag utan kollektivavtal.

Vår lönehantering blir inte bara effektiv utan även enkel, tack vare våra moderna digitala verktyg. Genom användarvänliga appar och webbplattformar erbjuder vi smidig tid- och frånvarorapportering. Vidare  tar vi hand om hela löneberedningen, från registrering av arbetstid till utbetalning. Dessutom ser vi till att AGI-deklarationen skickas korrekt till Skatteverket och att all personaladministration hanteras professionellt.

Tjänster vi erbjuder:

Vår användarvänliga app och webbplattform gör tid- och frånvarorapportering till en enkel och smidig process. Vilket ger dig ökad kontroll och översikt över personalens närvaro.

Vi tar hand om hela löneberedningen, från insamling av arbetstidsdata till beräkning och korrekt redovisning, säkerställande att varje anställd får rätt ersättning.

Med vårt effektiva system ser vi till att löneutbetalningar sker i tid och enligt överenskomna villkor. Vilket bidrar till nöjda och motiverade medarbetare.

Vi ansvarar för korrekt och laglig rapportering till Skatteverket genom att skicka in AGI-deklarationen. Detta säkerställer överensstämmelse med skattemyndighetens krav.

Vårt dedikerade team tar hand om alla aspekter av personaladministration, från anställning till avslut. Allt för att säkerställa att företaget följer lagar och bestämmelser.

Vi tillhandahåller en omfattande och uppdaterad personalhandbok som underlättar för både arbetsgivare och anställda genom att tydligt kommunicera företagets policys och regler.

Vårt erfarna team erbjuder skräddarsydd rådgivning för att hjälpa företag att navigera genom komplexa frågor inom personal och lönehantering, vilket ger strategisk vägledning för framgång.

Vi ser till att företaget följer alla krav och regler som ställs av GDPR, vilket säkerställer korrekt hantering och skydd av personuppgifter för att bibehålla förtroendet från både medarbetare och kunder.

outsourca lön
outsourca lön
outsourca lön

Effektiv lönehantering utan bekymmer – outsourca lönen till oss

Våra tjänster sträcker sig även till att erbjuda en fullständig personalhanbok, vilket underlättar för både arbetsgivare och anställda. Behöver du rådgivning inom personal och lönehantering? Då står vi till ditt förfogande och kan vägleda dig genom de komplexa frågorna som kan uppstå. Dessutom är vi väl insatta i GDPR och ser till att ditt företag följer alla lagar och regler gällande dataskydd.

Outsourca lönen till oss och låt oss sköta din löneadministration på ett effektivt och pålitligt sätt. Med vårt dedikerade team kan du fokusera på att driva ditt företag medan vi tar hand om den administrativa bördan. Satsa på oss för en smidigare och mer kostnadseffektiv hantering av ditt företags löner.

Outsourca lön

Hör av dig till oss

Välkommen att kontakta oss för en offert eller diskussion om hur vi kan hjälpa er. 

Dags för årsredovisning?

Oavsett om du behöver hjälp att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration eller om du behöver en genomarbetad årsredovisning, så kan vi hjälpa dig!

Vår expertis omfattar flera viktiga områden, inklusive bokslut, årsredovisning enligt K2 och K3 regelverk samt inkomstdeklaration och K10-bilagor.